Informatika Középszintű Érettségi szóbeli vizsga témakörök

1.     Kommunikáció

1.1.     Az információ és az adat fogalma

1.2.    Az információ és adat mennyiségi jellemzése, használt mértékegységek

1.3.     Kommunikáció folyamata. A kommunikációs folyamat elemei

1.4.     Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek.

 

2.     Közhasznú információs források

2.1.     Adatbázisok elérése

2.2.     Elektronikus jogforrások

2.3.     Kormányzati adatbázisok

2.4.     Kulturális oldalak

2.5.     Oktatási adatbázisok

2.6.     Elektronikus sajtó

 

3.     Az informatika fejlődéstörténete

3.1.     Elektronikus számítógépek

3.2.     Neumann-elvek

3.3.     Az elektronikus gépek fejlődésének állomásai

3.4.     Számítógép generációk

 

4.     Jogi ismeretek az informatikában, adatkezelés

4.1.     Adatbiztonság

4.2.     Hitelesség

4.3.     Tulajdonjog

4.4.     Internetjog

4.5.     Szerzői jogi vonatkozások

4.6.     Szoftverek csoportosítása felhasználhatóság alapján

 

5.     Jelátalakítás és kódolás

5.1.     Analóg és digitális jelek

5.2.     Információ fogalma, tárolási lehetőségei

5.3.     Adatmennyiség mérése, mértékegységei

5.4.     Kódolás

5.5.     Számrendszerek

5.6.     Számábrázolás

5.7.     Karakterek kódolása, kódrendszerek

 

6.     A számítógép felépítése

6.1.     A PC blokkvázlata

6.2.     Központi vezérlőegység  (felépítés, jellemzők)

6.3.     Memóriák (fajtáik, jellemzők)

 

7.     Számítógép perifériák I.

7.1.     Bemeneti perifériák felsorolása, főbb jellemzőik

7.2.     Billentyűzet, Egér, Szkenner,…stb.

7.3.     Ki-és bemeneti perifériák

 

8.     Számítógép perifériák II.

8.1.     Kimeneti perifériák felsorolása, főbb jellemzőik

8.2.     Monitorok fő típusai, jellemzőik

8.3.     Nyomtatók fő típusai, jellemzőik

 

9.     Háttértárak

9.1.     Háttértárak felsorolása, főbb jellemzőik

9.2.     Mágneses háttértárak fő típusai, jellemzőik

9.3.     Optikai háttértárak fő típusai, jellemzőik

 

10.  Számítógép hálózatok

10.1.A számítógép hálózatok funkciói

10.2.A számítógép hálózatok főbb hardverelemei

10.3.A számítógép hálózatok csoportosítása (kiterjedtség, topológia, hierarchia szerint)

 

11.  Számítógépes szoftverek

11.1.Szoftver fogalma

11.2.Szoftverek csoportosítása funkció szerint példákkal

11.3.A leggyakrabban használt felhasználói programok bemutatása (számítógépes bemutatás)

11.4.Szoftverek verziószáma

 

12.  Operációs rendszerek

12.1.Operációs rendszerek feladatai

12.2.Operációs rendszerek csoportosítása (felület, felhasználók száma, feladat szerint)

12.3.A WINDOWS operációs rendszer általános jellemzése


13.  Könyvtár és állománykezelés

13.1. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése

13.2.Fájl fogalma, főbb fájltípusok, gyakori kiterjesztések

13.3. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás

13.4. Állományok keresése a háttértárakon (számítógépes bemutatás)

 

14.  Vírusok, tömörítés

14.1.Vírus fogalma, főbb vírusfajták, fertőzés jelei

14.2.Védekezés megelőzés módjai, vírusirtó programok

14.3.Tömörítés fogalma, szükségessége, tömörítési eljárások

14.4.Tömörítő program használata (számítógépes bemutatás)

 

15.  A hálózatok működésének alapelvei

15.1.Protokoll fogalma, főbb protokollok

15.2.Az ISO/OSI modell

15.3.Hálózatok felhasználói csoportjai

15.4.A hálózatok védelmi rendszere

 

16.  Internet

16.1.Az internet kialakulása

16.2.Az internet működése

16.3.Számítógépek azonosítása az interneten (IP, DNS)

16.4.Az internet szolgáltatásai

 

17.  Elektronikus levelezés

17.1. Az elektronikus levelezés előnyei, e-mail részei, jellemzői

17.2.E-mail cím felépítése

17.3. Levelező program használata (Outlook Express, számítógépes bemutatás): küldés, fogadás, válasz, továbbítás, törlés, állományok csatolása

17.4. Ingyenes levelező rendszerek használata:(freemail) Új saját e-mail cím készítése (regisztráció), majd e-mail küldése egy iskolai e-mail címre.

 

18.  WWW (World Wide Web), FTP

18.1.WWW fogalma, lehetőségei

18.2.Egy böngészőprogram használata (számítógépes bemutatás)

·         Navigációs gombok

·         Oldalak, képek mentése, nyomtatása

·         Kedvencek (könyvjelzők) használata

·         Portáloldalak használata (www.startlap.hu)

18.3.FTP fogalma, lehetőségei

 

19.  Keresés az Interneten

19.1. Keresőszerverek az Interneten (számítógépes bemutatás)

19.2. Kulcsszavas (GOOGLE) és tematikus(HUDIR) keresők

19.3. Összetett keresések

19.4. Konkrét keresési feladatok:

·         Pl: Keresse meg mit mond a magyar alkotmány az egészséghez való jogról!

·         Keressen képet a parlamentről!

·         Keresse meg a Szépművészeti Múzeum nyitva tartását és a jegyárakat!

·         Keresse meg az Interneten Ady Endre életrajzát!

 

20.  Könyvtárak

20.1.A könyvtár fogalma, típusai

20.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet

20.3.A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

20.4.A könyvtári szolgáltatások 

 

21.  Dokumentumok

21.1. Nyomtatott dokumentumok (gyakorlati bemutatással)

21.2.Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD) (gyakorlati bemutatással)

21.3.A Felvételi Tájékoztató CD-ROM használata konkrét feladattal!!!!

·         Pl: Keresse meg hogy hol indul a következő tanévben orvosi képzés, valamint hogy mennyi volt a ponthatár az egyes helyeken az elmúlt években! 

·         Pl: Keresse meg hogy hol indul a következő tanévben műszaki informatikai képzés, valamint hogy mennyi volt a ponthatár az egyes helyeken az elmúlt években! 

 

22.  Tájékoztató eszközök

22.1. Internetes könyvtári katalógusok (számítógépes bemutatás)

22.2.Keresés a magyar elektronikus könyvtárban (www.mek.oszk.hu)

·         Keresési feladatok: pl Keresse meg Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című versét!

22.3.On-line adatbázisok:

·         Keresés a Matáv tudakozóban (www.matav.hu) adott névre városra…

·         Keresés menetrendi adatbázisokban  (www.elvira.hu; www.volan.hu) Hogy juthat el a holnapi napon vonattal Szekszárdról Debrecenbe?

·         Térképek keresése (www.terkepcentrum.hu)