Zorka 2004

 Sulinet Digitális Tudásbázis Természettudományos labor projekt

A Sulinet Expressz program egyik fontos célkitűzése az informatikai kultúra oktatási alkalmazásainak támogatása. A Sulinet az Európai Innovatív Iskolahálózat (ENIS) magyar tagjai bevonásával 2004-ben egy újabb projektet indított, melynek célja a számítógéppel segített természettudományos mérések, kollaboratív módszerek alkalmazása volt az oktatásban.
A Zorka 2004 projekt célja olyan módszerek és technikák kidolgozása és kipróbálása volt az Innovatív Iskolahálózat tanáraival és diákjaival, melyek a későbbiekben beépíthetők minden iskolatípus helyi tantervébe és sikerrel használhatók a természettudományos oktatásban (biológia, kémia, fizika, földrajz, természetismeret).

A projektben résztvevő iskolák számára a Sulinet Programiroda használatba adta az alábbi eszközöket a projektben való együttműködés alapjaként:

  • 1 db EcoLog Meteorológiai Állomás (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás, fény, zajszint, csapadék mennyiség, szélirány és -sebesség)
  • 1 db Ecolog XL környezetvédelmi csomag (mérési adatgyűjtő, szoftver, 5 beépített szenzor + hőmérő + pH mérő + Feszültségmérő +/-25V + Feszültségmérő 0-5V + Árammérő +/-2,5A + Fénykapu 0-5V)

A Sulinet Programiroda és együttműködő partnerei szakmai és módszertani támogatást biztosítottak a projekt teljes időtartama alatt.

Együttműködő partnereink voltak:
Országos Meteorológiai Szolgálat
Innovatív Technológiák Kft.

A Zorka 2004 projekt koordinátorai:

  • Főző Attila László (fozoa@sulinet.hu) és Tichy Ágnes (tichya@sulinet.hu) voltak.

A Zorka 2004 projekt két részből állt:

1. Meteorológiai mérések


A meteorológiai mérések során telepítettük a meteorológiai állomást, melynek mérési adatait a helyszínen, számítógépen rögzítettük, kiértékeltük. A projekt tartama alatt, minden nap elküldtük a Sulinet szerverére, ahol egy központi honlapon tekinthettük majd meg a mért értékeket.

Iskolánkban a tanműhely tetején üzemeltük be az állomást, az adatokat rádiófrekvenciás kapcsolattal a közeli szertárban elhelyezett számítógépen rögzítettük.

A 2004. május 3 - június 11. időszakban minden nap egy iskola időjárás-jelentést készített. Az időjárás-jelentést a reggeli órákban rendelkezésre álló helyi adatok és más elérhető meteorológiai információk alapján hangfájl formájában kellett elküldeni a Sulinet szerverére, ahol mindenki számára hozzáférhetővé tették az aktuális időjárás-jelentést.

Iskolánkban 2004. október 14-én reggel készítettünk időjárás-jelentést. Az időjárás-jelentés ide kattintva letölthető vagy megnyitható.

Az időjárás-jelentéseket az OMSZ szakemberei értékelték, országos összevetésben iskolánk az előkelő 3. helyezést érte el. A legjobb "meteorológus" csapatok jutalma az OMSZ-nél eltöltött ajándék nap volt, ahol Vissy Károly és csapata kalauzolt bennünket.

A meteorológiai méréseket iskolánkban Juhász Gábor és Baka Zsuzsanna kollégák koordinálták a diákcsapatot.

A munka során az iskolák diákjai a FLE3 vagy a Sulinet Webboard platformon kommunikálhattak és kooperálhattak egymással.


2. Környezeti vizsgálatok és természettudományos kísérletek

A projektben résztvevő iskolák a kapott mérőműszerekhez természettudományos kísérleteket és méréseket terveztek. A 30 iskolából 15 pár alakult.


Mi a budapesti Kalmár László Számítástecnikai Szakközépiskolával társultunk.
A két iskolának kellett megtervezni a kísérleteket, méréseket (min. négyet). A kitalált kísérleteket mindkét iskola külön végezte el és fotókkal, videóval dokumentálta. A dokumentációt aztán az "iskolapár" másik tagja kapta meg és ismételten elvégezte a méréseket, kísérleteket.

A projektnek nem volt megkötése, hogy az iskoláknak együtt is el kell végezni a kísérleteket, azért mi vendégül láttuk egy napra a budapesti csapatot, akik megismerkedhettek városunkkal, iskolánkkal és természetesen kémia szaktantermünkkel, ahol a kísérleteket közösen is elvégeztük.

A kísérleteket, illetve azok dokumentációját szakmai zsűri értékelte. A 15 iskolapárból iskolánk és a Kalmár csapata szerezte meg az első helyet.

Jutalmunk a már korábban is említett látogatás volt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál volt.

A méréseket, kísérleteket iskolánkban Baka Zsuzsanna és Juhász Gábor koordinálta és szervezte meg a diákcsapatot.

A munka során a diákok és tanárok a FLE3 vagy a Sulinet Webboard platformon kommunikáltak és kooperáltak egymással.

A projektben részt vevő diákok mindkét területen (meteorológia és természettudományos kísérletek) nagyon jól dolgoztak. Szorgalmuk és lelkesedésük sokat segített a feladat végrehajtásában.


A projektben dolgozó tanárok:

Baka Zsuzsanna: biológia-földrajz
Juhász Gábor: fizika-kémia