TÁMOP 2.2.5.A-12/1

A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Székhely Intézménye a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0034 jelű szakképző intézmények felkészülésének
támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére című pályázaton

 

Részletes leírás itt található

A projekt időtartama alatt megvalósított szakmai munka a szakmai megvalósítóként dolgozó 4 munkacsoportot és a projektmenedzsmentet egyaránt szép szakmai kihívás elé állította.

A szerződés hatályba lépése a tervezettnél később következett be, de ez a tény a projekt megvalósítását nem érintette hátrányosan: a forrást nem igénylő szakmai munka az előzetes tervek szerint haladt, a forrásigényes vállalások pedig a módosított Gantt-diagramnak megfelelően.

A 2012. okt. 1-jén létrehozott 4 munkacsoport (3 szakmai és 1 közismereti) elkészítette cselekvési ütemtervét és munkatervét az új típusú szakképzés közismereti és szakmai tartalmának fejlesztése és hatékony tanítási-tanulási technikákat támogató módszertanok kidolgozása érdekében. E cél elérésére a munkacsoportok fejlesztési koncepciókat dolgoztak ki, minden tantárgyra vonatkozóan mintatanmenetet és tanítási segédletet (szöveg/feladatgyűjteményt)  készítettek. Az új típusú szakképzés szakmai dokumentumainak létrehozása mellett egymást, illetve a projekt megvalósításában részt nem vevő kollégákat mentorálták is. Az elvégzett munka tapasztalatait, az aktuális szakmai kérdéseket a havi rendszerességgel tartott munkacsoport-üléseken konzultálták meg. Módszertani kultúrájuk fejlesztése érdekében a csoport tagjai rendszeresen látogatták egymás, illetve más munkacsoport-béli kollégáik óráit is. Az itt szerzett tapasztalatokat óramegbeszélés alkalmával vitatták meg. A munkacsoportok minden tevékenységüket jegyzőkönyvvel, fotóval dokumentálták.

A projektmenedzsment a munkacsoportok működtetése, munkájuk koordinálása és rendszeres monitoringozása mellett nagy gondot fordított a projektdokumentáció hiánytalan összeállítására, a projektben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére, a széles körű tájékoztatásra, valamint szakmai partnerkapcsolatok kiépítésére is. Utóbbi megvalósítására 3 gyakorlati hellyel, valamint a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötöttünk együttműködési megállapodást. Szakmai partnereinket több alkalommal is meglátogattuk szakmai tapasztalatcsere, illetve a szakmai tartalom hatékonyabb átadását elősegítő módszertani konzultáció céljából.

2013.05.30-án megtartottuk projektnyitó rendezvényünket.

Az új képzési tartalmak és jó gyakorlatok bemutatását és átadását célzó disszeminációs rendezvényt 2 alkalommal, 2013.06.12-én és 2013.06.27-én rendeztük meg a partner szervezetek és más intézmények számára.

A projekt mennél teljesebb megvalósulásához szakmai tanácsadó segítségét is igénybe vettük, aki folyamatosan nyomon követte és segítette munkánkat.

A szakképzés megújult tartalmának mennél szélesebb körű megismertetése okán folyamatosan nagy hangsúlyt helyeztünk az általános iskolások tájékoztatására. Hagyományosan az októbertől januárig tartó időszakban tudattunk magunkról és szakképzési kínálatunkról a legtöbbet, viszont a Nagy Szakmaválasztó elnevezésű rendezvényünk merőben új kezdeményezés volt. 2013.06.11-12-én szakmabemutatókkal és színes, vonzó programokkal vártuk az általános iskolák tanulóit. A több száz vendéget és közreműködőt megmozgató rendezvényről egy érdeklődő sem távozott üres kézzel: a szakmákra jellemző munkadarabok elkészítéséhez felhasználható források lehetővé tették, hogy a szükséges anyagokat megvásároljuk, így a készítők az általuk elkészített munkadarabot hazavihették. Reklámanyagról is gondoskodtunk, így a saját produktum mellett pl. hűtő mágnes, póló, tájékoztató füzet is emlékezteti vendégeinket rendezvényünkre.

A projektben megjelölt 3 szakmát tanuló 9.-es diákjaink a projektnek köszönhetően tanulmányi kiránduláson vehettek részt, ami nem csak emlékezetes, hanem szakmailag is feltétlenül hasznos része volt projektünknek.

A projektelőírásnak megfelelően megújult, új tartalommal bővült iskolánk honlapja, a Tolna Megyei Népújságban többször is sajtóközleményt jelentettünk meg a még szélesebb körű tájékoztatás érdekében.

Szakmai megvalósító kollégáink módszertani továbbképzésen 2013.08.21-23-ig Bikácson gyarapíthatták ismereteiket.