Beszámoló

Beszámoló

A pályázati program lényege

A pályázati program egy 80 órás robottechnika tehetséggondozó szakkör, kiegészítve egy izgalmas üzemlátogatással, és gyakorló valamint kortárs szakemberek támogatásával. Szakképző intézményként kiemelt feladatunk a technikai, a digitális és a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. Erre nyújt kitűnő alkalmat a robotok megépítése és programozása. A programozás a logikai-matematikai, a robotépítés a térbeli-vizuális, míg a csoportmunka az interperszonális tehetségterület erősíti.

Megvalósult szakmai tevékenységek

A szakkör első foglalkozása 2016.10.17-én volt. Ekkor 13 tanuló töltötte ki a tehetségszűrő megfigyelési szempontsort. Ez alapján történt a 10 tanuló kiválasztása. A foglalkozásokra hétfői napokon került sor hetente, 3 X 45 percben összesen 27 alkalommal.Az utolsó foglalkozás 2017.05.29-én volt.

Külön kiemelendő a 2017.04.04-én megrendezett "Csapatnap", amely keddi napon került megrendezésre. Ez egy élménybeszámoló volt, amelyet a kortárs tanulók, a RESAP nevezetű csapat tagjai tartottak meghívott előadóként. Ők képviselték Magyarországot az Amerikai Egyesült Államokban-ban megrendezett robotépítő világbajnokságon, előadásuk után egy kötetlen közös beszélgetésen, pizzázásban is részt vettek velünk.

A szakkör munkáját olyan önkéntes közreműködők színesítették akik mindnyájan iskolánk volt diákjai.  Volt köztük villamosmérnök   gépgyártástechnológiai technikus és CNC programozó is.

A szakmai tevékenységek közül kiemelkedik a 2017.05.26-i kecskeméti üzemlátogatás, amikor is a Mercedes gyárat és a GAMF Műszaki és Informatikai Kar laborjait és Járműtechnológiai Tanszékét tekintettük meg.

2017. május 19-én szakképzési centrumunk bonyhádi  tagintézményében tartottunk bemutatót, amelyen a tanulók a szakköri foglalkozások során készített látványosabb robotjaikat mutatták be és ugyanezen nap megtekintettünk egy LEGO kiállítást is Pécsett.

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása

A tehetséggondozó program fontosabb céljai azaz a matematikai, technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése teljes mértékben megvalósultak. A szakkör során a robotokat építettünk és programoztunk, amely tevékenységek általános felfedezési tapasztalatokat nyújtottak a résztvevők számára és hozzájárultak a célcsoport problémamegoldó képességének és algoritmikus gondolkodásának fejlesztéséhez. A motivációt itt maga az eszköz jelentette, hiszen a robotok használata jelentősen növelte a tanulók motivációját. További fontos motivációs eszköz volt  a kortárs tanulók és az iskola egykori  diákjainak bevonása a közös munkába.

A szakkör során alkalmazott csoportmunka hatékonyan segítette a kommunikációs technikák fejlődését és az egymástól tanulást is. A problémamegoldás során a célcsoport olyan matematikai és logikai képességei is fejlődtek, amelyek fejlesztése hagyományos módszerekkel lényegesen tovább tartott volna.

Tárgyiasult alkotások

Az egyszerűen használható szoftverek segítségével elkészített programok alapján a robot látványosan reagált a környezet hatásaira, így a tanulók motiváltabbá válnak a szakmatanulásra és érthetőbbé válik számukra az algoritmusok működési mechanizmusa. A szakmai program tárgyiasult alkotásai az elkészített robotkonstrukciók és a robotokat vezérlő programok, amelyeket lementettük. A robotkontstrukciókról fotók és videófelvételek készültek.

2017.04.21-én szakkör tagjai részt vettek a Szakmák Éjszakáján az "Ady Robotolimpia" megszervezésével és lebonyolításával, amikor is általános iskolásoknak kellet a szakkörösök által épített robotokat egy akadálypályán végig vezetni.

A kiegészítő tevékenységek, üzemlátogatás tapasztalatai

A jó szervezésnek köszönhetően egy napon (2017.május 26.) sikerült megvalósítanunk az általunk vállalt kiegészítő tevékenységet Kecskeméten az 1 napos üzemlátogatást (Mercedes) és egy felsőoktatási intézmény (GAMF Műszaki Kar) meglátogatását is. . A Műszaki Karon az ország egyik legmodernebb oktató robotlaborját és a Járműtechnológiai Tanszék gyakorlati helyeit tekintettük meg. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.megtekintése során pedig ipari környezetben, termelés közben is láthattuk a kor csúcstechnológiájának számító különböző robotokat. A tanulók számára mindkét helyszín igen nagy élményt jelentett. Az üzemlátogatás mind motivációs, mind pályaorientációs szempontból nagy sikerrel zárult.