Beszámoló

Beszámoló

A pályázati program lényege

A pályázati program egy 66 órás, a mobileszközök programozását célul kitűző kiscsoportos tehetséggondozó szakkör, amelyet egy programozással foglalkozó vállalat meglátogatása és gyakorló programozók szakértő támogatása tett teljessé. Az órarendi keretek között nem alkalmazható módszerek hozzájárultak az öt kiemelten tehetséges tanuló tehetségének gazdagításához. A csoportmunkában végzett programozásnak köszönhetően a logikai-matematikai és az interperszonális tehetségterület erősödik leginkább.

Megvalósult szakmai tevékenységek

A szakkör első foglalkozása 2016.10.14-én volt. Ekkor véglegesítettük a résztvevő öt kiemelten tehetséges tanuló névsorát, akik önkéntesen jelentkeztek és időbeosztásuk és korábbi tanulmányi eredményeik is lehetővé tették, hogy péntekenként rendszeresen részt tudjanak venni a foglalkozásokon. E naptól kezdve heti rendszerességgel zajlott a szakmai munka alkalmanként három órában a munkatervnek megfelelően. Kivételt csak az iskolai szünetek jelentettek illetve az üzemlátogatás időpontja jelentett, mivel az is pénteki napon valósult meg. Az utolsó szakköri órára 2017. május 12-én került sor.

A szakkör színvonalát meghívott előadók, önkéntesek emelték. Ők szoftverfejlesztők illetve és egyikük egykori tanítványunk voltak akik egy-egy alkalommal személyesen is részt vettek a szakkör szakmai munkájában előadás és konzultáció tartásával.

A szakmai tevékenységek közül kiemelkedik a 2017.03.31-én az AIATIA International Informatikai Zrt.-nél nagy sikerrel megvalósult üzemlátogatás és a  2017. május 4-én szakképzési centrumunk egyik dombóvári tagintézményében (Apáczai Csere János Szakgimnázium) tartott bemutató, amelyben a tanulók a szakköri foglalkozások során készített alkalmazásaikat mutatták be.

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása

A pályázatban megfogalmazott célok azaz öt kiemelten tehetséges tanuló tehetségének gazdagítása a matematikai és az interperszonális tehetségterület erősítésével maradéktalanul  megvalósult. A fejlesztéshez használt programozási nyelv hatékonyan fejlesztette  a célcsoport gondolkodását és a kreativitását így a matematikai-logikai képességeket is. Sikeresen teljesített cél volt az is, hogy jobban motiváljuk a résztvevőket a tanulásra egy trendi környezetbe öltöztetett tananyaggal.

További motivációt jelent tanulók számára két szoftverfejlesztő mérnök bevonása a közös munkába, akik közül az egyik iskolánk egykori tanulója.  A foglakozásokon a tevékenységközpontú tanulásszervezés kiscsoportos formáit alkalmaztuk, továbbá a tapasztalati, a saját élményű tanulás módszereit, a munkáltatást, problémamegoldás és a szemléltetést.  A team-munkának köszönhetően a diákok interperszonális tehetségterületen is erősödtek, a társas kompetenciákban is rövid idő alatt javulás történt.

 

Tárgyiasult alkotások

A pályázati program során létrehozott tárgyiasult alkotások a kész programok, alkalmazások, amelyeket táblagépeken és okostelefonon is lehet használni. A szakköri foglalkozásokon a tanulók olyan alkalmazásokat készítenek, amelyeket saját okostelefonjaikon is tudnak használni, ezáltal sokkal életszerűbbé vált a programozás. Ennek köszönhetően matematikából gyengébben teljesítő tanulók matematikai és logikai képességei is fejlődtek, illetve a csapatmunkának köszönhetően a társas kompetenciákban is rövid idő alatt javulás történt.

A kiegészítő tevékenységek, üzemlátogatás tapasztalatai

 Az általunk vállalt kiegészítő tevékenységet, az 1 napos üzemlátogatást 2017.03.31-én AITIA International Informatikai Zrt.-nél valósítottuk meg Budapesten. A választás a komplex program tematikájához kapcsolódóan azért esett AITIA International Informatikai Zrt.-re, mert ők telekommunikációs rendszerekkel, automatikus beszédfelismeréssel, intelligens alkalmazásokkal és webes szolgáltatásokkal is foglalkoznak. Ezek mindegyike mobileszközökkel valósul meg, így a vállalatlátogatás szervesen kapcsolódott a tehetséggondozó program tematikájához.Az üzemlátogatás mind motivációs, mind pályaorientációs szempontból nagy sikerrel zárult. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy mindegyik tanuló  szoftverfejlesztőként szeretne majd dolgozni illetve továbbtanulni.