Tematika

A szakkör tematikája:

Alkalom

Foglalkozás megnevezése

Foglalkozás témája

Foglalkozás típusa

Foglalkozás módszertana

Elvárt eredmények

1.

Tehetségazonosítás és diagnosztizálás

Tehetségazonosító és diagnosztizáló kérdőívek kitöltése

tehetségazonosítás

önálló tanulói munka

tehetségígéretek kiválasztása, tehetségazonosítás

2.

Történeti bevezető

Robottechnika története, ipari alkalmazások

új ismeretek feldolgozása, motiválás

megbeszélés, magyarázat

érdeklődés felkeltése, motiválás szakmatanulási kompetenciák fejlődése

3.

Robothardver felépítése

A „intelligens” tégla és egyéb hardver elemek, LEGO Mindstorm EV3 robot felépítése

új ismeretek feldolgozása,
gyakorlás

szemléltetés, munkáltatás

logikai – matematikai tehetségterület erősödése

4.

Szenzorok

Input eszközök: alapszenzorok, egyéb szenzorok

új ismeretek feldolgozása
gyakorlás

szemléltetés, megbeszélés
munkáltatás

logikai – matematikai tehetségterület erősödése

5.

Szervomotorok

Output eszközök: szervomotorok működése, felépítése

új ismeretek feldolgozása
gyakorlás

szemléltetés, megbeszélés
munkáltatás

logikai – matematikai tehetségterület erősödése technikai kompetenciák fejlődése

6.

Robotépítés

A programozás során használt tesztrobot megépítése

alkotó alkalmazás

munkáltatás, csoportmunka

térbeli-vizuális és interperszonális tehetségterület erősödése technikai kompetenciák fejlődése

7.

Robotprogramozás alapjai

Keretprogram, Általános bemutatás, A használt programváltozat és összetevői

új ismeretek feldolgozása, gyakorlás, felfedezés

megbeszélés, magyarázat, munkáltatás

logikai – matematikai tehetségterület erősödése digitális kompetenciák fejlődése

8.

Robotprogramozás, kezdő lépések

A programozási környezet alapelemei, programírás, első lépések, a robot képernyőmenüje

ismétlés, rendszerezés, gyakorlás

megbeszélés, magyarázat, munkáltatás, csoportmunka

logikai – matematikai tehetségterület erősödése digitális kompetenciák fejlődése

9.

Motorvezérlés

Egyszerű mozgások, Motorok vezérlése

alkotó alkalmazás
gyakorlás

megbeszélés, munkáltatás, csoportmunka

térbeli-vizuális és interperszonális tehetségterület erősödése technikai kompetenciák fejlődése

10.

Szenzorok használata

Várakozás megadott ideig, Fény-és színérzékelő

új ismeretek feldolgozása
gyakorlás felfedezés

megbeszélés, munkáltatás, csoportmunka

térbeli-vizuális és interperszonális tehetségterület erősödése

11.

Szenzorok használata

Ütközésérzékelő, Hangérzékelő

új ismeretek feldolgozása gyakorlás felfedezés

szemléltetés, magyarázat, munkáltatás

logikai – matematikai tehetségterület erősödése

12.

Szenzorok használata

Ultrahangos távolságmérő, Gyakorló feladatok

ismétlés rendszerezés, felfedezés

munkáltatás, csoportmunka

térbeli-vizuális és interperszonális tehetségterület erősödése szakmatanulási kompetenciák fejlődése

13.

Vezérlési szerkezetek

Vezérlési szerkezetek, Ciklusok, Elágazások

új ismeretek feldolgozása gyakorlás

megbeszélés, magyarázat ,munkáltatás

logikai – matematikai tehetségterület erősödése digitális kompetenciák fejlődése

14.

Paraméterátadás és változók

Paraméterek, adattípusok, paraméterátadás a programon belül, változók, konstansok

új ismeretek feldolgozása gyakorlás

megbeszélés, magyarázat szemléltetés

logikai – matematikai tehetségterület erősödése digitális kompetenciák fejlődése

15.

Képernyőkezelés

A képernyő programozása

ismétlés, rendszerezés, gyakorlás

munkáltatás, csoportmunka

térbeli-vizuális és interperszonális tehetségterület erősödése

16.

Matematikai és logikai műveletek

Műveletek csoportosítása, számértéket visszaadó műveletek, logikai értéket visszaadó műveletek

új ismeretek feldolgozása gyakorlás felfedezés

megbeszélés, magyarázat ,munkáltatás

logikai – matematikai tehetségterület erősödése

17.

Többszálú programok – taszkok

Többszálú programok létrehozása

új ismeretek feldolgozása gyakorlás felfedezés

szemléltetés, megbeszélés
munkáltatás csoportmunka

logikai – matematikai tehetségterület erősödése

18.

Időzítő, elfordulásmérő

Időzítők, stopper, elfodulásmérő használata

új ismeretek feldolgozása gyakorlás felfedezés

szemléltetés, megbeszélés
munkáltatás

logikai – matematikai tehetségterület erősödése

19.

Kommunikáció

A bluetooth kapcsolat felépítése, robotok közötti kommunikáció programozása

új ismeretek feldolgozása gyakorlás felfedezés

szemléltetés, megbeszélés
munkáltatás csoportmunka

logikai – matematikai tehetségterület erősödése digitális kompetenciák fejlődése

20.

Fájlkezelés

Hagyományos fájlkezelés, Datalog fájlok

új ismeretek feldolgozása gyakorlás felfedezés

szemléltetés, megbeszélés
munkáltatás

logikai – matematikai tehetségterület erősödése digitális kompetenciák fejlődése

21.

Egyéb modulok, Gyakorló feladatok

Nyomógombok használata
Hanglejátszás, Programleállítás

új ismeretek feldolgozása gyakorlás felfedezés

szemléltetés, megbeszélés
munkáltatás csoportmunka

logikai – matematikai tehetségterület erősödése technikai kompetenciák fejlődése

22.

Egyéb modulok

Mozgásrögzítés
Saját utasításblokk
Szenzorok kalibrálása, Motorok szinkronizálása

új ismeretek feldolgozása gyakorlás felfedezés

szemléltetés, megbeszélés
munkáltatás csoportmunka

logikai – matematikai tehetségterület erősödése technikai kompetenciák fejlődése

23.

Kikapcsolási idő, Speciális szenzorok használata

Kikapcsolási idő beállítása, speciális szenzorok alkalmazása

új ismertek szerzése, gyakorlás felfedezés

szemléltetés, megbeszélés
munkáltatás csoportmunka

logikai – matematikai tehetségterület erősödése technikai kompetenciák fejlődése

24.

Csapatnap
 A LEGO robotprogramozás gurujai

Élménybeszámoló a legsikeresebb hazai csapattól

a tehetség erős oldalának erősítése
motiválás

előadás, megbeszélés

szakmatanulási kompetenciák fejlődése motiváció növelése

25.

Kreatív feladatok végzése

Önálló ötletek, gondolatok megvalósítása a korábban szerzett ismeretanyag felhasználásával

rendszerezés, gyakorlás, alkotó alkalmazás

projektmódszer, csoportmunka

térbeli-vizuális és interperszonális tehetségterület erősödése

26.

Kreatív feladatok végzése

Önálló ötletek, gondolatok megvalósítása a korábban szerzett ismeretanyag felhasználásával

rendszerezés, gyakorlás, alkotó alkalmazás

projektmódszer, csoportmunka

térbeli-vizuális és interperszonális tehetségterület erősödése

27.

Értékelés

Csapatmunkában végzett tevékenységek értékelése, személyes tapasztalatok megosztása, pedagógiai és személyiségfejlesztési szempontból, az éves munka közös értékelése

produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés, vita

szakmatanulási kompetenciák, prezentációs készségek, önismeret fejlődése