Tematika

A szakkör tematikája

 

Alkalom

Foglalkozás megnevezése

Foglalkozás témája

Foglalkozás típusa

Foglalkozás módszertana

Elvárt eredmények

1.

Mobileszközök.

Mobileszközök és azok operációs rendszereinek megismerése, a vezeték nélküli kommunikáció története.

a tehetség gyenge oldalának fejlesztése, új ismeretek szerzése

szemléltetés, megbeszélés

érdeklődés felkeltése, motiválás

2.

Az Android.Android verziók.

Az Android platform megismerése, története, sikerességének okai.Az Android verzióinak áttekintése, a változások nyomon követése a kezdetektől napjainkig.

rendszerezés, a tehetség erős oldalának fejlesztése

szemléltetés, megbeszélés, magyarázat

digitális és szakmai kompetenciák fejlődése

3.

Az Android egy szoftverfejlesztő szemével

Az Android alapú szoftverfejlesztés fő irányai

motiválás, rendszerezés, a tehetség erős oldalának fejlesztése

előadás, magyarázat megbeszélés, vita

szakmai kompetenciák fejlődése, motváció növekedése

4.

A Google Inc.

A felhő alapú informatika megismerése, a Google Inc. és szolgáltatásai.

rendszerezés, a tehetség gyenge oldalának fejlesztése

szemléltetés, megbeszélés, magyarázat

digitális és szakmai kompetenciák fejlődése

5.

Az Android felépítése. Androidos fejlesztőkörnyezetek

Az Android alkalmazások felépítése, az alkalmazás komponensei. Az apk állományok szerkezete.Néhány Androidos fejlesztőkörnyezet bemutatása, azok előnyei és hátrányai.

új ismeretek feldolgozása, értékelés, elemzés

szemléltetés, megbeszélés, magyarázat

digitális és szakmai kompetenciák fejlődése kritikai gondolkodás fejlődése

6.

A Szent Lászlóból indultam

Egykori tanítvány bemutatkozása és  életútjának ismertetése kiemelten a mobileszközök programozása szempontjából

motiválás, rendszerezés, a tehetség erős oldalának fejlesztése

előadás, megbeszélés

szakmai kompetenciák fejlődése, motiváció növekedése

7.

Az AppInventor.

Az AppInventor fejlesztői környezet előkészítése. Google account létrehozása.Az App Inventor Designer felépítése (palette, viewer, components, properties).

új ismeretek feldolgozása, gyakorlás, rendszerezés

bemutatás, megbeszélés, magyarázat

digitális és szakmai kompetenciák

8.

Projektek.

Projektek létrehozása, mentése, fel- és letöltése, fordítása. Az első alkalmazás („helló világ”) elkészítése.

ismétlés, rendszerezés, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

digitális és szakmai kompetenciák fejlődése

9.

A Block Editor.

A Block Editor jellemzői, használata. „Háttérszín” alkalmazás elkészítése

új ismeretek feldolgozása, gyakorlás, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

digitális és szakmai kompetenciák fejlődése, interperszonális kompetenciák fejlődés

10.

Rajz alkalmazás.

Egyszerű rajz alkalmazás készítése, továbbfejlesztése.

új ismeretek feldolgozása, gyakorlás, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

11.

Animáció.

Egyszerű animáció készítése.

új ismeretek feldolgozása, gyakorlás, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

vizuális tehetségterület erősödése

12.

A képernyő kezelése.

Pozicionálás a képernyőn. Érintés érzékelése. „Kapj el, ha tudsz” alkalmazás elkészítése.

új ismeretek feldolgozása, gyakorlás, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

13.

A képernyő kezelése.

A „kapj el, ha tudsz” alkalmazás továbbfejlesztése.

ismétlés, rendszerezés, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

14.

A képernyő kezelése.

„Macska – egér játék” alkalmazás elkészítése.

projektmunka, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

15.

Drag and drop.

A fogd és vidd technika alkalmazása. Tárgyak mozgatása és elhelyezése a képernyőn.

rendszerezés, a tehetség erős oldalának fejlesztése

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

16.

Blog.

Blog alkalmazás elkészítése. Szövegbevitel.

ismétlés, rendszerezés, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

17.

Képernyő elrendezések. Hangok.

A képernyő lehetséges elrendezései. Mintaalkalmazás elkészítése.
Hangok kicsikarása a készülékből. A „xilofon” alkalmazás elkészítése.

új ismeretek feldolgozása, gyakorlás, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

18.

Listák.

Egyszerű listák alkalmazása. „Kvíz” alkalmazás készítése.

új ismeretek feldolgozása, gyakorlás, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

19.

Helymeghatározás.

Internet alapú helymeghatározás. „Szekszárd nevezetességei” alkalmazás elkészítése.

új ismeretek feldolgozása, gyakorlás, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés munkáltatás kiscsoportos formában

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

20.

Saját projekt Androidra

Saját alkalmazás tervezése, elkészítése csoportmunkában.

projektmunka

projektmódszer, csoportmunka

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

21.

Saját projekt Androidra

Saját alkalmazás tervezése, elkészítése csoportmunkában.

projektmunka, produktumok bemutatása

projektmódszer, csoportmunka

logikai-matematikai és interperszonális tehetségterület erősödése

22.

Értékelés.

Az elkészített saját munkák bemutatása, értékelése páronként.

projektmunka, produktumok bemutatása

bemutatás, megbeszélés, vita

prezentációs és önértékelési kepésség fejlődése