Iskolánkról

Az Ady Endre Szakképző Iskola Tolna megye legtöbb hagyománnyal rendelkező, legrégebb óta működő szakképző iskolája.

   Az iskola története 1928-ig vezethető vissza, amikor megalakult Szekszárdon az Ipari Tanonciskola. 1971-től az iskola a sokak számára még ma is ismert 505.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet viselte. Az 505-ös már akkoriban is Tolna megye legnagyobb szakképző iskolája volt közel 2000 diákjával.
   1986-ban indult az első érettségit adó képzés, majd 1989-ben a technikusképzés is megjelent az intézmény kínálatában. 1993-ban 4 szakmacsoportot érintő világbanki fejlesztés indul a szakközépiskolában. 1998-ban megkezdte tanulmányait az első általánosan képző szakiskolai osztály.
   2003-2006 között a Szakiskolai Fejlesztési Program I.-ben szerepelt eredményesen az iskola, majd a HEFOP 3.1.2. programban tesztelte, majd bevezette a kompetencia alapú oktatást. Kiemelt célunk az élethosszig tartó tanulást lehetővé tevő szilárd alapok lerakása és a tudatos életpálya építés lehetőségének megteremtése. A 9-10. évfolyam szakmai alapozó képzései saját tanműhelyeinkben folynak öt szakmacsoportban.


   A szakközépiskolai képzés a jövő szakember utánpótlásának egyik legfontosabb lépcsőfoka. A munkaerőpiac igényeinek megfelelően kiemelt óraszánban tanítjuk az informatikát és az idegen nyelvet. A tanulók saját vizsgaközpontunkban ECDL bizonyítványt szerezhetnek, ill. előrehozott érettségi vizsgát tehetnek. A 11-12. évfolyamon szakmai informatikát tanítunk. Az iskola több mint 400 számítógéppel rendelkezik. Szakmacsoportos képzéseink mellet 2006 szeptemberében indult a divatiskolai képzés. Ez a képzési forma az általános műveltég mellett olyan speciális ismereteket ad, amelyek elsősorban a lányok számára könnyítik meg a munkában való elhelyezkedést.
   2004-től nyelvi előkészítő képzés egészíti ki az iskolai profilt. Az 5 éves képzési forma sajátossága az első évfolyam magas nyelvi- és informatikai óraszáma mellett a megjelenő szakmai orientáció. Az érettségi vizsga letétele után komoly alapokkal indulhatnak a szakmai képesítés ill. a technikus minősítés irányába. A szakemberek képzésére iskolánkban a legmodernebb technológia is rendelkezésre áll saját szaktantermeinkben, tanműhelyeinkben. Diákjaink rendszeresen vesznek részt eredményesen nemzetközi és országos szakmai-tanulmányi versenyeken.


   Egyetlen szakma elsajátítása ma már nem biztosítja az egész életre szóló megélhetést. A nyitottság, a tanulás képességének megszerzése az az út, amelyen gyermekeiket vezetni szeretnénk!
   Intézményünk alapító tagja a Szekszárdi Autóalkatrész Beszállítók Klaszterének, illetve a Danubia Fa-, Bútor- és Asztalosipari Klaszternek. Ezen keresztül is napi kapcsolatban vagyunk az ipar szereplőivel. Ezeken a fórumokon is igyekszünk felmérni, milyen szakemberekre van szükségük a gazdaság szereplőinek, és képzési kínálatunkat ehhez igazítjuk.
   Iskolánk alapító tagja a „Stratégiai munkakapcsolat – Fenntartható foglalkozáspolitika Tolna megyei megalapozása” című projekt eredményeként létrejött Foglalkoztatási Paktumnak, melynek célja a foglalkoztatási színvonal emelése, a foglalkoztatás bővítése.


 
Intézményünkre jellemző, hogy

   §  az oktatás korszerűen felszerelt szaktantermekben, számítógépes laborokban, demonstrációs tantermekben, tanműhelyekben folyik;

   §  kiemelt terület az informatika, jelenleg több mint 400 számítógép áll a tanulók rendelkezésére, iskolánk 2001 óta jogosult ECDL vizsgáztatásra;

   §  mind a hagyományos, mind a nyelvi előkészítő osztályokban kiemelt óraszámban tanítjuk az angol és a német nyelvet;

   §  csoportbontásban tanítjuk az informatikát, az idegen nyelvet, a matematikát és a magyar nyelvet;

   §  a legmodernebb fejlesztések részesei vagyunk (innovatív iskolahálózat, Szakiskolai Fejlesztési Program I-II., kompetencia alapú oktatás);

   §  a különböző tanulási eséllyel indulók számára is megteremtjük a szakmatanulás lehetőségét;

   §  kollégiumaink lehetőséget biztosítanak a vidéki tanulók optimális tanulási környezetének kialakítására;

   §  megteremtjük az élethosszig tartó tanulás lehetőségét (Felnőttképzési Központ).