Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban Ut.) alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében - a korábban megjelent pályázat során nem teljesült igényekre vonatkozóan - Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

 

Felsőoktatásban tanulók részére az alábbi szakok hallgatóinak lehet pályázni:

 

Kar/szak

Szakirány

Végzettség megnevezése

Foglalkoztatás
kezdete

építőmérnök /építészmérnök

magasépítési / építész tervező

(tervező)

építőmérnök / okleveles építészmérnök

2019. szeptember

építőmérnök /építészmérnök

magasépítési / szerkezetépítési / szerkezettervező (szerkezeti)

építőmérnök / okleveles építészmérnök

2021. szeptember

létesítménymérnök (MsC)/ településmérnök (MsC)

létesítménymérnök/településmérnök

okleveles létesítmérnök/ okleveles településmérnök

2019. szeptember

építészmérnök (osztatlan)

építész tervező (tervező)

okleveles építészmérnök

2019. szeptember

építőmérnök

építéstechnológia és menedzsment

építőmérnök

2019. szeptember

létesítménymérnök (MsC)/ településmérnök (MsC)

létesítménymérnök/településmérnök

okleveles létesítmérnök/ okleveles településmérnök

2021. szeptember

villamosmérnök

infokommunikációs rendszerek/ információtechnika/ híradástechnika

villamosmérnök / okleveles villamosmérnök

2019.

villamosmérnök

infokommunikációs rendszerek/ információtechnika/ híradástechnika

villamosmérnök / okleveles villamosmérnök

2020.

villamosmérnök

infokommunikációs rendszerek/ információtechnika/ híradástechnika

villamosmérnök / okleveles villamosmérnök

2021.

mérnökinformatikus

informatikai rendszermérnök / infokommunikáció / rendszerszervezés / szoftverfejlesztés / vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus

2019.

Kar/szak

Szakirány

Végzettség megnevezése

Foglalkoztatás
kezdete

mérnökinformatikus

informatikai rendszermérnök / infokommunikáció / rendszerszervezés / szoftverfejlesztés / vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus

2020.

mérnökinformatikus

informatikai rendszermérnök / infokommunikáció / rendszerszervezés / szoftverfejlesztés / vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus

2021.

biztonságtechnikai mérnök /mérnökinformatikus

felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság

biztonságtechnikai mérnök / mérnökinformatikus

2020.

villamosmérnök

infokommunikációs rendszerek / híradástechnika / információtechnika

villamosmérnök / okleveles villamosmérnök

2020.

mérnökinformatikus

infokommunikációs hálózatok / rendszermérnök / vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus

2020.

biztonságtechnikai mérnök/ mérnök informatikus

felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság

biztonságtechnikai mérnök / mérnökinformatikus

2021.

villamosmérnök

infokommunikációs rendszerek / híradástechnika / információtechnika

villamosmérnök / okleveles villamosmérnök

2021.

mérnökinformatikus

infokommunikációs hálózatok / rendszermérnök / vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus

2021.

biztonságtechnikai mérnök /mérnökinformatikus

felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság

biztonságtechnikai mérnök / mérnökinformatikus

2022.

villamosmérnök

infokommunikációs rendszerek / híradástechnika / információtechnika

villamosmérnök / okleveles villamosmérnök

2022.

mérnökinformatikus

infokommunikációs hálózatok /  rendszermérnök / vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus

2022.

 

 

Kar/szak

Szakirány

Végzettség megnevezése

Foglalkoztatás
kezdete

villamosmérnök

Előny: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar / Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar / Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

infokommunikációs rendszerek / információtechnikai / műszerautomatizálási

villamosmérnök

2019.

villamosmérnök

2020.

villamosmérnök

2021.

villamosmérnök

2019.

villamosmérnök

2020.

villamosmérnök

2021.

építőmérnök

Előny: BMGE Építőmérnöki Kar

híd és műtárgy

építőmérnök

2020.

építőmérnök

Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

szerkezetépítési

építőmérnök

2021.

építőmérnök

Előny: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

magasépítési

építőmérnök

2022.

mérnökinformatikus

hálózati és webtechnológiák

mérnökinformatikus

2019.

mérnökinformatikus

ipari informatika és mikrovezérlők

mérnökinformatikus

2019.

villamosmérnök

mikrotechnika és technológia

villamosmérnök

2019.

 

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

 

Szakmacsoport

Ágazat

Végzettség megnevezése

Foglalkoztatás
kezdete

gépészet

épületgépészet

OKJ 5458201 épületgépész
technikus

2019. szeptember

gépészet

épületgépészet

OKJ 5458201 épületgépész
technikus

2021. szeptember

építészet

építőipar

OKJ 5458203 magasépítő
technikus

2021. szeptember

elektrotechnika-elektronika

távközlés

OKJ 5552302 elektronikus
műsorközlő és
tartalomátviteli
rendszerüzemeltető
technikus

2019.

Szakmacsoport

Ágazat

Végzettség megnevezése

Foglalkoztatás
kezdete

elektrotechnika-elektronika

távközlés

OKJ 5452305 távközlési
technikus

2019

elektrotechnika-elektronika

távközlés

OKJ 5552305 beszédátviteli
rendszerüzemeltető
technikus

2020.

elektrotechnika-elektronika

távközlés

OKJ 5552303 gerinchálózati
rendszerüzemeltető
technikus

2020.

elektrotechnika-elektronika

távközlés

OKJ 5448103
infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető

2019.

informatika

informatika

OKJ 5448106  informatikai
rendszerüzemeltető

2019.

informatika

informatika

OKJ 5521304
mobilalkalmazás fejlesztő

2020.

informatika

informatika

OKJ 5448105 műszaki
informatikus

2020.

elektrotechnika-elektronika

távközlés

elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus /távközlési
technikus / beszédátviteli
rendszerüzemeltető
technikus / gerinchálózati
rendszerüzemeltető
technikus

2019.

informatika

informatika

infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető
/ informatikai
rendszergazda /
mobilalkalmazás fejlesztő /
műszaki informatikus

2019.

elektrotechnika-elektronika

távközlés

elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli
rendszerüzemeltető
technikus/ távközlési
technikus / beszédátviteli
rendszerüzemeltető
technikus/ gerinchálózati
rendszerüzemeltető
technikus

2020.

informatika

informatika

infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető
/ informatikai
rendszerüzemeltető /
mobilalkalmazás fejlesztő /
műszaki informatikus

2020.

informatika

informatika

OKJ 5248102 irodai informatikus

2019.

repülőműszaki

sárkányhajtómű

repülőgép szerelő

2019 vagy 2020

repülőműszaki

avionikus

repülőgép szerelő

2019 vagy 2020

 

Az ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

-   18. életévét betöltötte,

-   cselekvőképes,

-   magyar állampolgár,

-   büntetlen előéletű,

-   állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

-   megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségügyi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,

-   hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló,
vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt,

-   folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az Ut. 7. § (6) bekezdése szerinti halasztás esetét – vállalja, továbbá

-   vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév első hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni, ez esetben, legkorábban 2019. I. szemeszterére vonatkozóan.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásárólszóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülőösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

 

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

-   felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (43.110.-Ft) 300%-a (129.330.-Ft);

-   szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (43.110.-Ft) 150%-a

(64.665.-Ft).

 

A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell:

-   A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);

-   Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);

-   Adatkezelési nyilatkozat;

 

Külön csatolni kell:

-   Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)

-   hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)

-   államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

-   személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

 

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2018. szeptember 30. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

 

Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.

Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-474-1348

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

 

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert őrnagy, Hajdu Attiláné őrnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 21-139, 22-038,

e-mail: varga.zoltanne@hm.gov.hu, szotak.robert@hm.gov.hu, hajdu.attilane@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).

Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2018. október 31-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten november és december hónapokban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.

 

Adatlap letöltése.