A 2016-os Szakály Ferenc Történelmi Emlékverseny

TISZTELT DIÁKOK, KOLLÉGANŐK/KOLLÉGÁK!

A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája ebben a tanévben is – immáron sokadik alkalommal - megrendezi a Szakály Ferenc Történelmi Emlékversenyt Tolna megye általános iskolásai részére.
Aki versenyzett már nálunk az előző években, az tudja, hogy a vetélkedőn írásbeli, szóbeli és játékos gyakorlati feladatok váltják egymást, és remélhetően ezúttal is érdekes feladványok és jó hangulat várja majd a csapatokat.

Az idei verseny

-    témája: Nők a magyar történelemben
A versenyen az alábbi hölgyekkel foglalkozunk kiemelten: Meráni Gertrúd, Aragóniai Beatrix, Zrínyi Ilona, Mária Terézia, Wittelsbach Erzsébet. Említésre kerülhetnek még: Gizella, Kijevi Eufémia, Ilona királyné, Piast Erzsébet, Kotromanics Erzsébet, Zách Klára, Cillei Borbála, Habsburg Mária; Cillei Erzsébet, Podjebrád Katalin, Edelpöck Borbála, Kanizsai Dorottya. Az összes megemlített nőalakról a tudnivalókat lefedi a megadott szakirodalom és az általános iskolai tananyag.
-    ideje: 2016. december 14., szerda, 9 óra
-    helye: Ady Endre Szakképző Iskola, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14., V105-106-os terem (konferenciaterem – a tavalyi helyszín)

Nevezési határidő: 2016. november 15.

Nevezési feltétel:
3 fős iskolai csapat (maximum 2 csapat iskolánként, lehet akár különböző évfolyamokról is!)

A nevezést az alábbi címre kérjük:     
Márkus György
Ady Endre Szakképző Iskola
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
markus.gy.fadd@gmail.com

Kérjük, hogy a jelentkezéssel együtt küldjétek/ küldjék el a versenyzők és a felkészítő tanár nevét, illetve megköszönjük, ha a menet közbeni esetleges változásokról értesítést kapunk.
(Kereshető még: Orbánné Tolnai Zsuzsanna: o.tolnai@gmail.com)

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom:

1.    Rubicon Történelmi Magazin 2001/6. szám
Bak János: Királynék bűnbak szerepben a középkori Magyarországon - 16-19. oldal
2.    Rubicon Történelmi Magazin 2007/2. szám –
(Különszám: Sisi - Erzsébet, a magyarok királynéja)
Niederhauser Emil: Erzsébet és a magyarok (36-43. oldal)
3.    Rubicon Történelmi Magazin 2009/10. szám
a)    Körmendi Tamás: Meráni Gertrúd (14-16. oldal)
b)    Fedeles Tamás: Mátyás király és a szebbik nem (20-23. oldal)
4.    Rubicon Történelmi Magazin 2014/2. szám:
a)    Mészáros Kálmán - Seres István: Zrínyi Ilona (20-29. oldal)
5.    Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. Kanizsai Dorottya. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest. 1982 (33-46.o)
6.    Barta János: Mária Terézia in Magyarország uralkodói (szerk: Szvák Gyula), Pannonica Kiadó, 2003
7.    Királyok könyve – Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Officina Nova, 1995
a)    Diószegi István: Egész Magyarország a Habsburg Birodalomban. Mária Terézia (170-177. oldal)
b)    Diószegi István: Erzsébet királyné (202-203. oldal)
8.    Arany János: Zách Klára http://mek.oszk.hu/00500/00597/html/vs185304.htm
(A következő linken a szöveg jegyzetekkel ellátva található meg > http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/zacs.htm)
9.    A mellékelt képjegyzéken szereplő festmények, képek (1.sz. melléklet)
10.    Az általános iskolai történelem tankönyvek és a történelmi atlasz vonatkozó részei

A jelentkező csapatok számára az elérhetetlen anyagokat beszkennelve e-mailben elküldjük. Ennek igényét kérjük jelezni!

KÉRJÜK, HOGY A LENTI E-MAILRE ÍRJANAK, ÍRJATOK EGY VISSZAJELZÉST, HOGY A KIÍRÁS ODAÉRT!

Érdeklődni lehet Márkus Györgynél a 74/529-333-as telefonszámon vagy a markus.gy.fadd@gmail.com;  o.tolnai@gmail.com

Reméljük, decemberben találkozunk! Szeretettel várunk Benneteket/várjuk Önöket!

Szekszárd, 2016. október 20.Márkus György
és a történelem tanárok 

egyéb anyagok:

 

1. Gertrudis:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gertrude_of_Merania#/media/File:Wartburg_Elisabethkemenate_-_Leben_Elisabeth_2_Brautwerbung.jpg

 2. Aragóniai Beatrix:

- Petrus Ransanus nápolyi követ beszédet mond Mátyás és Beatrix előtt - miniatúra http://mek.oszk.hu/01900/01918/html/index497.html

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-9-evfolyam/matyas-portrei-es-a-corvinus-mitosz/lombard-muvesz-corvin-matyas-es-aragoniai-beatrix-portreja

 

3. Zrínyi Ilona

-          Madarász Viktor: Zrínyi Ilona vizsgálóbírái előtt

https://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1csi_v%C3%A1r#/media/File:Madarasz-zrinyi-i.jpg

 

4. Mária Terézia

http://ujmagyarevezred.nl/ume-473.html

 
5. (Wittelsbach)  Erzsébet királyné

-          Erzsébet császárné Franz Xaver Winterhalter festményén

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach_Erzs%C3%A9bet_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9#/media/File:Winterhalter_Elisabeth.jpg

-          Erzsébet királyné magyar koronázási öltözékében (Emil Rabending felvétele, 1867)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach_Erzs%C3%A9bet_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9#/media/File:Erzsebet_kiralyne_photo_Rabending.jpg

-          Erzsébet királyné utolsó látogatása Budapesten 1897-ben (Vasárnapi Ujság illusztrációja)[63]

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach_Erzs%C3%A9bet_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9#/media/File:Ferenc_J%C3%B3zsef_%C3%A9s_Erzs%C3%A9bet_kir%C3%A1lyn%C3%A9_1897-ben_1900-20.jpg

-          A merénylő Luigi Lucheni rendőrségi fényképe

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach_Erzs%C3%A9bet_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9#/media/File:Lucheni_fitxa.jpg

 

6. Zách Klára

-          Körösfői-Kriesch Aladár: Zách Klára története II.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1h_Felici%C3%A1n#/media/File:Klara_Zach_2.jpg

 

7. Kanizsai Dorottya

-          Orlai Petrich Soma: Perényiné Kanizsai Dorottya a mohácsi csata után összeszedi a halottakat

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Orlai_perenyine.jpg

 

8. Cillei Borbála

-          Cillei Borbála bevonulása a konstanzi zsinatra.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Meister_der_Chronik_des_Konzils_von_Konstanz_001.jpg

 

9. Podjebrád Katalin

-          Věnceslav Černý: Podjebrád Katalin elutazása hazájából Magyarországra

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:V%C4%9Bnceslav_%C4%8Cern%C3%BD_-_Odchod_Kate%C5%99iny,_dcery_Ji%C5%99%C3%ADkovy,_z_domova_do_Uher.jpg